Verslag over het processchema voor de bereiding van dichloorethaan uit etheen en chloor