Duurzame Ontwikkeling door Collectief Bewonersinitiatief (Sustainable Development through Resident’s Collective Initiatives): 'leidraad voor professionals om bewonersgroepen aan de duurzaamheidsopgave te verbinden.'