Vergelijking van de uitkomsten van de berekening van twee leidingskruisingen volgens de huidige methode met de methode zoals voorgesteld door de commissie van Douwen (plasticiteitsmethode).