Een psychiatrische behandeleenheid in ontwikkeling: Het procesbeschrijvingsmodel in praktijk