Hof van Zuid: Levensloopbestendig wonen. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in een binnenstedelijk herontwikkelingsgebied