Weerstand en Voortstuwing van schepen. Deel II: Inleidende beschouwingen op het gebied der hydrodynamica