Bundel rapporten: Onderzoek invloed middelste hoofdspanning op schuifweerstandseigenschappen van klei.