Longitudinale dispersie in een goed gemengd estuarium