Stabiliteit van stortstenen dammen bij lage benedenwaterstand en bij tweedimensionaal stroombeeld