Taludbekleding van gezette steen. Fase 2: Evaluatie Oesterdam onderzoekgrondmechanische aspecten en rekenmodel STEENZET, verslag berekeningen