Infiltratiemeting. Open taludbekleding; bundeling van huidige kennis