De dehydrogenering van ethylbenzeen naar styreen volgens de oxidative reheat methode