Transformatie van voormalige suikerfabriek tot bedrijfsverzamelgebouw voor de creatieve industrie.