Kusterosie van noordwest Ameland: Ontwikkelingen op verschillende tijdschalen