Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 2): Schaalonderzoek variatie vertikale schaal: resultaten proef T170