Bereiding van benzine door polymerisatie van gasvormige olefinen