Evaluatie van Zandsuppleties: Een morfologische beschouwing