Steenstabiliteit in een turbulente stroming achter een afstap