Stedebouwkundig planologisch onderzoek - onderzoek, waarvoor?