Taludbekleding van gezette steen. Band 1: Waterbeweging en golfbelasting op een glad talud