Analyse van stroommetingen ten behoeve van een kwantitatieve bepaling van de secundaire stroming in het Oosterscheldegebied