Inventarisatie markante verschijnselen aan rivierdijken opgetreden tijdens de hoge rijnafvoer van januari 1982.