Een bedrijfseconomische vergelijking van door dieselmotoren en door stoomturbines voortbewogen schepen