Reproductie zouttoestand getijrivieren (VIII): Invloed luchtbellengordijn op zoutpenetratie