Ergonomische studie betreffende de brug van Nederlandse koopvaardijschepen. Deel I: Ergonomische uitgangspunten