Vijftig jaar spoorzoeken in de gebouwde omgeving: Autobiografische notities 1965-2015