Stormvloedkering Oosterschelde: Bestorting van ontgrondingskuilen