Zin en onzin van het binaire denken: Nabeschouwing