Grootschalige horizontale structuren in een rivier met uiterwaarden: Een experimentele studie