Kadaster en agrarisch recht: Enkele beschouwingen over het kadastraal-juridische vraagstuk en zijn samenhang met het agrarisch recht