Meetresultaten “extra proef” Kunststof GC-elementen: Stabiliteit, soortelijk gewicht en elasticiteit