Ervaringen met taludbekledingen: Deel II: Keringen langs boezemwateren en scheepvaartkanalen