Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIII): Schaalonderzoek