Analyse en voorspelling van het getij bij Vlissingen d.m.v. de Systeemaanpak volgens Munk en Cartwright