Tarieven in de waterketen. Een uiteenzetting van de tariefstructuurdiscussie.