Op zoek naar de heilige graal van katalysatorprojecten in stadsontwikkeling