Een kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen