Modellering van mengselstromingen met hoge dichtheden in horizontale pijpleidingen (summary)