Karakterisering van dunne titaancarbide lagen door middel van röntgendiffractie