Taludbekledingen van gezette steen: Analytische en numerieke berekening van de stijghoogte onder de toplaag