De nieuwe bouwplanprocedure: Ervaringen op lokaal niveau