Statistische stabiliteit van stortsteentaluds onder golfaanval: Ontwerp formules