Inrichten distributienetwerk? Hou rekening met deze factoren