Stormvloedkering Oosterschelde - detailmodel stroomgeulen: Ontgrondingen in de stroomgeulen : reduktie van de ontgrondingen ten gevolge van aanvoer van bodemmateriaal