Nadere beschrijving aspecten blokkendoos PKB: PKB-studie deelrapport E