Verslag van een bezoek, gebracht door den hoofdingenieur-directeur van den Rijkswaterstaat A.A.H.W. König en den ingenieur van den Rijkswaterstaat G.P. Nijhoff aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland in het jaar 1915, door den ingenieur va