Bedrijfsverbetering Zeescheepsreparatie: Uniforme verstrekking hulpmiddelen bij in en uitlenen