Nederlands instituut voor volkshuisvesting en stedebouw jaarverslag 1966