Schattingen van het trillingsniveau aan boord van schepen