Taluds van losgestorte materialen: Meerdere peilingen samengesteld, behorend bij M 1983 deel II, verslag modelonderzoek